За нас

„Благодарен съм, че бог ме е создал болгарин и се гордея пред всички с името българско“ из „Преспанските камбани“

Визия
Трето ОУ „Димитър Талев” е с 68-годишна история и запазени традиции. Училището е с утвърден авторитет и собствен облик и е предпочитано от поколения благоевградчани. Усилията на педагогическия колектив, екип от високо отговорни професионалисти, са насочени към изграждане на образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всеки ученик в стремежа му към творческо и личностно развитие.

Мисия

Постигане на позитивна и развиваща училищна атмосфера, способстваща ученикът да разкрие потенциала и индивидуалните си способности и реализирането му като функционално грамотен, иновативен, социално отговорен и активен гражданин, мотивиран да надгражда своите компетентности чрез учене през целия живот.

Защо да изберете нас?

  • Квалифицирани учители
  • Целодневна организация
  • Електронен дневник SHKOLO
  • Многофункционална спортна зала
  • Библиотека и читалня
  • Ресурсно подпомагане
  • Кабинети по КМ и ИТ
  • Училищен стол

Полезни връзки

Галерия