За нас

НАСЛЕДНИЦИ НА ЗАНАЯТИ
(из историята на ПГ „Димитраки Хаджитошин”-Враца)

Враца е известен търговско-занаятчийски център още от средновековието и като
такъв не прекъсва развитието си до Освобождението и след това. През втората половина на XIX век в града има около 600 занаятчийски работилници, в които се упражняват над 20 вида занаяти. По-известни от тях са табашки, бояджийски, терзийски, чохаджийски, фучеджийски, дюлгерски и др. Враца и Врачанска област имат най-развитото бубарство и копринарство през целия XVIII и XIX в. Градът и районът са произвеждали пашкули и сурова коприна, които са продавани както в Османската империя, така и изнасяни в Русия, Италия, Австро-Унгария, Румъния и др.
Тази вековна традиция налага създаването на училище, подготвящо специалисти в
областта на копринения текстил.

>Още за нас<

За Училището:

Полезни линкове: