За нас

То е създадено през 1967 година.

На 30.01.1968 г. става тържественото откриване на училището.

До 1981 година то е интернат, като след това е обособено във ІІ НУ “ Катя Димитрова “. От 1993 г. училището носи името “Васил Левски“.

Училището е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно

Директор: Татяна Петрова Петрова

Галерия