За нас

Основно училище „Панайот Волов” се намира на територията на град Асеновград, област Пловдив.

В него се образоват деца от 1-ви до 8-ми клас включително и получават диплома за завършено основно образование. Режимът на обучение е във формата на една смяна за всички – само сутрин.

Приемът на ученици е в непрофилирани,полудневни и полуинтернатни паралелки и групи. Училището е с общинско финансиране.

Наскоро са отпуснати финанси и училището е ремонтирано, и подновено. Така децата ще могат да провеждат нормално учебните си занятия.