За нас

Детска градина Перуника, Сотиря е с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на селото.

Детската градина и до днес приема, обучава, възпитава и обгражда с любов малките палавници.
Финансирането на детското заведение се осъществява с общински средства.

Основни приоритети в работата на колектива са качеството на детското обучение и възпитание, качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда.

Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, възпитание и игри.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с образователни изисквания на МОН и осигурява отлична подготовка за училище.

База

Детска градина Перуника е разположена в съвременна, специално проектирана за детска градина сграда. Всяко помещение е оборудвано спрямо европейските стандарти за работа с деца, в съответветните възрастови групи.

Детскaта градина разполага с отлична база:

  • просторни помещения за различните групи;
  • зали за игри и обучение;
  • собствен двор с оборудвана детска площадка;
  • съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.

За децата са обособени самостоятелни занимални, всяка с място за игра, хранене и сън.

Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.