За нас

Мисията на ОДЗ №114 Светулка е:

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

Визия

ОДЗ Светулка да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за децата, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище за хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Програма и дейности

Възпитателно-образователната работа в ОДЗ „Светулка” се осъществява по учебна програма-„Активността на детето в детската градина” под научната редакция на  доц. д-р Надежда Витанова.Освен ползването на учебните помагала/”Моливко” и „Ръка за ръка”/,учителите търсят и допълнително литература за обогатяване на работата си в учебни ситуации по различните образователни направления.

Учебната програма и програмните системи са утвърдени от МОН и съобразени с ДОИ.По желание на родителите  в детската градина се осъществяват допълнителни педагогически дейности по английски език, народни танци, футбол и джудо.В ОДЗ „Светулка” е планиран двегодишен план за проверка на тема:”Народните празници и обичаи и естетико-художественото възпитание”.

Мотивите за определяне на тази тема са:

 • Българското народно творчество във всичките му дялове-слово, музика, хореография, приложно изкуство, материална и духовна култура, и в наше време учи и възпитава, дарява радост на децата, прави ги добри и верни потомци на българските традиции.
 • Народните празници и обичаи-извор на национална гордост.
 • Ролята на народното изкуство за интелектуалното и културното израстване на малките деца, за възпитаване на родолюбиви чувства.

Материална база

Галерия