За нас


Народно читалище Отец Паисий – 1927 село Дългоделци е действащо читалище, регистрирано под номер 2863 в Министерство на Културата. Културното наследство е ценен ресурс за местно и регионално развитие, а читалището е важен участник с потенциал за популяризиране на културата и допринасящ за местното развитие. През своята история читалището има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората.

Образователни дейности в Читалище Отец Паисий

  • Школа по изкуства Любителско творчество;
  • Вокална група за народни песни;
  • Група за художествено слово;
  • Група за автентичен фолклор.