За нас

ОУ Д-р Петър Берон – село Разбойна се обучават деца от 1 – 8 клас. ОУ “Д-р Петър Берон” осигурява на своите ученици ученически стаи , компютърен кабинет,спокойствие и приятелска среда. В училището се обучават деца от , турски произход.

Историята на любимото ни училище ОУ „Д –р Петър Берон” откриваме в далечната 1917/18 год. Първите сведения за него датират още от 1915г., като турско училище към джамия, по-късно като смесено, от 1918г. като начално училище, а от 1987г. е основно.