За нас


Първоначално ОУ Васил Левски в село Кърнаре е било построено в двора на Петър Домусчиев и е било с 4 класни стаи и една за учителя. Класовете са били смесени. Първият учител е бил Иван Багалов. През 1931 год. е умишлено запалено, за да бъде построено ново със застраховката на старото. През 1932 год. започва строежа на новото училище, което е на 2 етажа с театрален салон, който се използва за културни изяви от училището и читалището. С общите усилия на цялото село, застраховката, кметството и общинската управа училището е завършено през 1936 год. През 1962 год. са изградени още 6 допълнителни стаи.

Направен е голям ремонт на сграда през 2000 год. с помощта на фондация SRS, община Карлово и доброволния труд и средства на жителите на с. Кърнаре и с. Столетово и училището продължава да съществува.

През годините в училището са се обучавали много ученици. Някой продължават образованието си у нас и в чужбина. От Кърнаре и Столетово израстват забележителни личности: лекари, зъболекари, художници, инженери, агрономи, икономисти, педагози и т.н., които днес са достойно реализирани в обществото. Някои от тях са Професор Димитър Мичев – дългогодишен декан в Селскостопанския институт в гр. Пловдив; д-р Тодор Маринов – лекар специалист по уши, нос, гърло в гр. Плевен.

Към момента училището е средищно и в него се обучават над 220 ученика от І – VІІІ клас и деца от ПГ. Учениците са от с. Кърнаре, с. Столетово, с. Слатина, с. Певците и с. Розино.

Материална база

През годините Материалната  база в ОУ Васил Левски Кърнаре непрекъснато се подобрява. Днес разполагаме с богата материална база, която осигурява съвременно обучение, кабинет по информационни технологии, целодневни занимания и занимания по интереси. Всички класни стаи са оборудвани с бели дъски. Училището разполага с мултимедия за презентации. Дограмата и вратите в училището са изцяло подменени. По Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007-2013» е поставен ламинат в стаите за самоподготовка на учениците, подменени са чинове, а за отдиха на учениците са предоставени много занимателни игри: дартс, мини баскетболни кошове, джаги, тенис на маса и др.

Децата имат възможност да играят в голям двор с баскетболна и волейболна площадка, футболно игрище и тревни пространства.

Галерия