За нас

ССА е най-голямата национална научна организация в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.

Селскостопанската академия – ССА е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.

Осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика в съответствие с общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Има за цел земеделската наука да се превърне в мощен фактор за модернизация на производството в условията на глобалната икономическа и финансова криза.

Председател

Проф. д-р Васил Николов

Телефон: +3592 8127505

E-mail: v.nikolov@agriacad.bg

Зам. – председател

Проф. д-р Мая Игнатова

Телефон: +3592 8127506

Email:maia_ignatova@abv.bg

Главен научен секретар

Доц. д-р Здравка Петкова

Телефон: +3592 8127504

Email: zpetkova@agriacad.bg

дирекция „Финансово управление“

Директор „Янка МИхайлова“

Телефон: +3592 812 75 21

Дирекция „„Административно-правна, обществени поръчки и човешки ресурси“”

Директор „Маргарита Генчева“

Телефон: +3592 812 75 09