За нас


Основно училище Свети Климент Охридски село Сваленик извършва прием и обучение на ученици от първи до осми клас. Учениците се обучават в една смяна-сутрин, а финансирането на учебното заведение е общинско.

Учебният процес се осъществява по утвърдена програма от МОН ( Министерство на образованието и науката). В ОУ Климент Охридски работи екип от квалифицирани преподаватели, грижещи се за образованието на своите възпитаници.

Учебното заведение разполага с отлична материална база, сградата на която се обновява с помощта на програми за развитие и общински средства.

Материалната база разполага с топли и уютни класни стаи и кабинети.

Директор на ОУ Климент Охридски село Сваленик е Г-жа Имрен Исметова Хабилова.

ОУ Свети Климент Охридски село Сваленик е съхранило традициите, натрупани от своето създаване. Учебното заведение разполага с отлична материална база, сградата на която се обновява с помощта на програми за развитие и общински средства.

ОУ Климент Охридски разполага с множество кабинети и класни стаи, физкултурен салон, обширна и чиста площадка.

Наличието на поддържана материална база и екип от квалифицирани преподаватели, поставя училището сред най-предпочитаните в района на община Иваново.