За нас

Към ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩИНА ДУЛОВО има седем детски заведения, те са:

  •   ЦДГ ЗДРАВЕЦ – Дулово

– Адрес: с.Чернолик, ул. Кирил и Методий
– Телефони: 08644240, 0893445218

– Дейност: ЦДГ  ЗДРАВЕЦ   е целодневна детска градина с общинско финансиране.
В детската градина се осъществява  подготовка на децата за обучение в училище — на ниво първични навици за самообслужване и подготовка за успешно училищно обучение.

  •     ЦДГ ПРОЛЕТ – с. Паисиево

– Адрес: с. Паисиево, Общ. Дулово
. Телефони: 086472128

– Дейност: ЦДГ  ПРОЛЕТ – с. Паисиево е целодневна детска градина с общинско финансиране. Село Паисиево (област Силистра) е разположено в Северен Централен планов регион на България. То е част от община Дулово.

  •     ЦДГ ПРОЛЕТ – с. Межден

– Адрес: с. Межден, Общ. Дулово, ул. Страцин 2
– Телефони: 08645264

– Дейност: ЦДГ ПРОЛЕТ – с. Межден е целодневна детска градина с общинско финансиране. Село Межден (област Силистра) е разположено в Северен Централен планов регион на България.

  •     ЦДГ ПЪРВИ ЮНИ – с. Окорш

– Адрес: с. Окорш, Общ. Дулово, ул. Н. Петков 57
– Телефони: 08642201

– Дейност: ЦДГ ПЪРВИ ЮНИ е целодневна детска градина с общинско финансиране. Село Окорш (област Силистра) е разположено в Северен Централен планов регион на България.

  •     ЦДГ СЛЪНЦЕ – с. Раздел

– Адрес:  с. Раздел, Общ. Дулово, ул. „Първа“ 6
– Телефони: 086522641

– Дейност: ЦДГ СЛЪНЦЕ е целодневна детска градина с общинско финансиране. Детската градина има филиали в селата: Грънчарово и Секулово. Село Раздел (област Силистра) е разположено в Северен Централен планов регион на България.

  •     ЦДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО – гр. Дулово

– Адрес:  гр. Дулово, ул. Александър Стамболийски 20
– Телефони: 086422235

– Дейност: ЦДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО е целодневна детска градина с общинско финансиране. Град Дулово е общински център на община Дулово. Разположен е в границите на област Силистра (Северен Централен планов регион на България).

  •     ОДЗ МИР – Дулово – гр. Дулово

– Адрес:  гр. Дулово, ул. Арда 10
– Телефони: 086422219

– Дейност: ОДЗ МИР е обединено детско заведение с общинско финансиране. В настоящия момент ОДЗ функцинира в две сгради. Всяка година те се отремонтират и подобряват. Основната сграда е с четири групи, а филиалът е с една яслена и една смесена група. Сградата на филиала се намира сред красива зеленина на борове и брези. Дворът е обширен и спокоен.